Villkor Och Bestämmelser

Bakgrund

Denna överenskommelse gäller användare av denna hemsida eller inköpare och Beauty Fort Europe BV, som äger och driver hemsidan. genom att använda vår webbplats accepterar du dessa villkor och bestämmelser till fullo. Dessa villkor och bestämmelser styr din användning av hemsidan. Genom att använda vår webbplats accepterar du dessa villkor och bestämmelser till fullo. Om du inte accepterar en viss del av dessa villkor och bestämmelser skall du omedelbart sluta använda webbplatsen.

Ingen del av denna hemsida är menad att utgöra ett kontraktbaserat avtal som går att acceptera. Istället är det Köparens genomförda beställning som utgör kontraktet och vårt godkändade av detta avtal sker så snart vi skickat ett email till Köparen som bekräftar att beställningen har godkänts och har skickats.

 1. Definitioner och Tolkning
  I detta Avtal ingår följande termer som ska tolkas enligt följande definitioner:
  "Konto"Samlingsord för den personliga information, betalningsinformation och kreditiv som används av användare för att få tillgång till betalat innehåll på hemsidan och/eller kommunikationsystem på hemsidan;
  "Kurir"Innebär alla tredje parter som ansvarar för att transportera köpt gods från våra lokaler till kunder;
  "Innehåll"Innebär all text, grafik, bilder, ljud, video, mjukvara, datakompilationer och alla andra former av datorinformation som finns på hemsidan;
  "Gods"Innebär alla produkter som Beauty Fort Europe BV marknadsför och/eller har till salu på denna hemsida;
  "Beauty Fort Europe BV"Innebär företaget Beauty Fort Europe BV – Herengracht 449 A, 1017BR Amsterdam, Netherlands;
  "Tjänst"Innebär alla faciliteter, verktyg, tjänster och information som Beauty Fort Europe BV gör tillgängliga på sin hemsida nu eller i framtiden;
  "Betalningsinformation"Innebär alla detaljer som krävs för att genomföra köp av gods från denna hemsida. Detta innbär bland annat kredit/bankkortsnummer, bankkontonummer och annan information.
  "Köpare"Innebär alla personer eller verksamheter som köper gods från Beauty Fort Europe BV genom denna hemsida.
  "Köpinformation"Innebär alla ordrar, fakturor, leveransinformation, kvitton och liknande i både fysisk och elektronisk form;
  "Lokaler"Innebär vårt huvudkontor och lager på 22 Guinness Road Trading Estate, Trafford Park, Manchester, M17 1SB, United Kingdom;
  "System"Innebär alla kommunikationsstrukturer som Beauty Fort Europe BV gör tillgängliga genom hemsidan nu eller i framtiden. Detta innefattar bland annat web-baserad email, internetforum, livechat-system och email-länkar;
  "Användare"Innebär alla tredje parter som använder hemsidan utan att vara anställda av Beauty Fort Europe BV.
  "Hemsida"Innebär hemsidan du just nu använder (https://www.beautyfort.nl) och alla subdomäner av denna.
 2. Företagskunder
  Dessa villkor gäller endast företagskunder.
 3. Internationella Kunder
  Om gods har beställts till platser utanför Beauty Fort Europe BVs uppehållsland kan importkostnader och skatt tillkomma efter att godset levererats. Beauty Fort Europe BV ansvarar inte för dessa kostnader och har inte heller möjlighet att beräkna eller kalkylera dessa. Om en köpare handlar internationellt rekommenderar vi att kontakta den relevanta myndigheten för mer information gällande kostnader och procedurer. Köparen av varorna är ansvarig importör av varorna och är således ansvarig för att köpet är i enlighet med lagarna I landet dit varorna importeras. Det finns alltid en möjlighet att godset blir inspekterad vid gränsen och vi kan därför inte garantera att godset anländer utan tecken på detta.
 4. Immaterialrätt
  1. Allt innehåll på hemsidan, såvida det inte har laddats upp av användare, bland annat text, grafik, loggor, ikoner, bilder, ljudklipp, videoklipp, datakompilationer, sidlayout, underliggandekod och mjukvara tillhör Beauty Fort Europe BV, våra sammarbetspartners och andra tredje parter. Genom att använda hemsidan godkänner du att detta material är skyddat genom internationell och brittisk immaterialrätt och lag.
  2. I enlighet med klausul 4.3 får du inte återskapa, kopiera, distribuera, förvara eller på något annat sätt återanvända material från denna hemsida om du inte fått skriftligt tillstånd av Beauty Fort Europe BV att göra detta.
  3. Produktbilder kan I vissa fall skickas till dig av Beauty Fort Europe BV vid behov eller så kan du erbjudas att köpa produktbilder. Dessa bilder kan sedan användas i enlighet med följande förutsättningar:
   1. Bilder tillhör Beauty Fort Europe BV och dess sammarbetspartners.
   2. För bilder som du getts tillstånd att använda gäller denna tillåtelse ditt eget företag och i reklammaterial för företaget, till exempel på din hemsida eller i printmaterial. Du har inte tillåtelse att distribuera dessa bilder vidare till en tredje part för att användas i andra syften. Om du har frågor kring användingen av bilderna är du välkommen att kontakta Beauty Fort Europe BV.
   3. Beauty Fort Europe BV har rätt att dra tillbaka tillståndet att använda våra produktbilder.
   4. Du har inte rätt att andra bilder från vår hemsida än de du har givits explicit tillstånd att använda.
   5. Du har inte tillåtelse att använda bilderna som "hotlinks". Med detta menas att du inte har tillåtelse att länka bilderna på produkterna direkt från vår sida. Om du har givits tillgång till en bild ska du istället göra en kopia för användning på din egen hemsida.
 5. Direktleverans (Dropshipping)
  Skulle du bli godkänd att använda Beauty Fort Europe BVs direktleveranstjänst, kommer du också att vara bunden av de separata villkor som styr den tjänsten. Dessa villkor kan hittas på Direktleverans-delen av webbplatsen när du har loggat in på ditt konto.
 6. Länkar Till Andra Webbplatser
  Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Såvida det inte uttryckligen anges, är inte dessa webbplatser affilierade med Beauty Fort Europe BV eller våra samarbetspartners. Vi tar inget ansvar för innehållet på sådana webbplatser och frånsäger oss ansvar alla former av förlust eller skada till följd av användningen av dem. Införandet av en länk till en annan webbplats på denna hemsida innebär inte något godkännande av den andra webbplatsen eller av dem som har kontroll över dem.
 7. Användning Av Kommunkationssystem
  1. När du använder kontakformuläret eller någon annan typ av kommunikationssystem på hemsidan ska det göras I enlighet med följande regler:
   1. Obscent eller vulgärt språk samt svordomar ska inte användas;
   2. Innehåll som är olagligt eller på annat sätt kränkande får inte lämnas på hemsidan. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, innehåll som är kränkande, hotande, trakasserande, ärekränkande, sexistiskt eller rasistiskt;
   3. Innehåll som är våldsamt eller hotar med våld får inte lämnas på hemsidan;
   4. De sätt på vilka användare identifierar sig får inte bryta mot dessa villkor eller tillämpliga lagar;
   5. Användare får inte uppträda som eller låtsas vara andra personer, i synnerhet anställda och företrädare för Beauty Fort Europe BV eller våra dotterbolag; och
   6. Vårt system får inte användas för massutskick – så kallat spam eller skräppost.
  2. Du bekräftar att Beauty Fort Europe BV förbehåller sig rätten att övervaka alla typer av kommunikation som skickas till oss eller görs med vårt system .
  3. Du bekräftar att Beauty Fort Europe BV får behålla kopior av alla typer av kommunikation som görs till oss eller använda vårt system.
  4. Du är medveten om att all information som du skickar till oss via vårt system kan modifieras av oss på något sätt och du avstår från din rätt att identifieras som författare av sådan information. Eventuella restriktioner du önskar kräva av vår användning av sådan information måste lämnas till oss i förväg och vi förbehåller oss rätten att avvisa sådana termer och tillhörande information.
 8. Användarkonton
  1. För att köpa varor på denna webbplats och använda kommunikationsystem måste användare skapa ett konto som kommer att innehålla vissa personuppgifter och betalningsinformation som kan variera beroende på en användares användning av Webbplatsen eftersom vi inte kan kräva betalningsinformation förrän ett köp skall göras. Genom att fortsätta att använda denna webbplats garanterar du att:
   1. All information du anger är sanningsenlig och korrekt;
   2. Om du köper på uppdrag av din arbetsgivare garanterar du att du har tillåtelse att lämna in företagets betalningsinformation om detta krävs;
   3. Du kommer att se till att information fortsätter vara korrekt och uppdateras löpande.
   Att du registerar ett konto anses bekräfta överstående övernskommelse.
  2. Vi rekommendera att du inte delar din kontoinformation med någon, i synnerhet ditt användarnamn och lösenord. Beauty Fort Europe BV tar inget ansvar för eventuella förluster eller skador som uppstår till följd av att din kontoinformation används av andra som en följd av detta . Om du använder en delad dator, rekommenderar vi att du inte sparar din kontoinformation i din webbläsare.
  3. Om du har anledning att tro att din kontoinformation har använts av någon annan utan ditt medgivande bör du kontakta Beauty Fort Europe BV omedelbart för att deaktivera ditt konto och annullera eventuella obehöriga inköp. Tänk på att inköp endast kan annulleras innan de skickas ut. I händelse av att en obehörigt beställning skickas ut innan du meddelat oss om otillåten anvädnning av kontot tar Beauty Fort Europe BV inget ansvar och kan inte stoppa paketet, du bör ta kontakt med kuriren för uppföljning av detta.
 9. Avregistrering Eller Stoppande Av Konto
  1. Beauty Fort Europe BV eller en användare kan välja att avregistera ett konto. Om Beauty Fort Europe BV avslutar ditt konto, kommer du att meddelas via e-post och en förklaring till uppsägningen kommer att ges. Trots ovanstående, förbehåller vi oss rätten att säga upp ett konto utan att ange skäl.
  2. Om Beauty Fort Europe BV avslutar ett konto, kommer alla nuvarande eller pågående inköp på ditt konto annulleras och kommer inte att skickas.
  3. Beauty Fort Europe BV förbehåller sig rätten att annullera beställningar utan motivering, innan betalning mottagits och paketet skickas ut.
  4. Om en beställning hävs eller stoppas av någon anledning innan den skickas ut kommer kunden att återbetalas hela summan, minus eventuella transaktionsavgifter och/eller kostnader vid lager påfyllning.
  5. Om en användare avregisterar sitt konto kommer beställningar som inte har skickats ut att stoppas och en full återbetalning av alla medel som betalats i samband med dessa inköp kommer att betalas genom den betalningsmetod som används när varorna köptes, minus eventuella transaktionsavgifter och/eller kostnader vid lager påfyllning.
 10. Betalning
  1. Alla fakturor förfaller till betalning den dag som anges på fakturan, såvida inte alternativa arrangemang har överenskommits mellan köparen och Beauty Fort Europe BV.
  2. Ränta debiteras på daglig basis, kommersiell ränta på 8% över Bank of England gällande basränta vid den tidpunkten.
 11. Gods, Prissättning och Tillgänlighet
  1. Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att alla grafiska representationer, bilder och beskrivningar av varor tillgängliga från Beauty Fort Europe BV motsvarar de faktiska varorna, Beauty Fort Europe BV ansvarar inte för eventuella avvikelser från dessa beskrivningar. Detta utesluter inte vårt ansvar för misstag på grund av vårdslöshet från vår sida och hänvisar endast till variationer av rätt varor, inte i situationer då fel vara leverats.
  2. Beauty Fort Europe BV representerar inte eller garanterar att dessa varor kommer att vara tillgängliga. Information om antal i lager finns på webbplatsen
  3. All prisinformation på webbplatsen är korrekt när den går online. Beauty Fort Europe BV förbehåller sig rätten att ändra priser och ändra eller ta bort eventuella specialerbjudanden från gång till gång och vid behov.
  4. I händelse av att priserna skulle ändras under perioden mellan en beställning läggs för varor och Beauty Fort Europe BV mottar beställningen och tar betalt, kommer du att kontaktas innan din beställning behandlas med uppgifter om det nya priset;
  5. Alla priser på webbplatsen är exklusive moms. Skönhet Fort Limiteds momsregistreringsnummer är NL862179397B01.
 12. Ägande, Risk and Revision
  1. Äganderätten för godset kommer inte övergå till köparen förrän hela köpeskillingen har tagits emot av Beauty Fort Europe BV. Äganderätten gäller Beauty Fort Europe BV tills betalningen är klar.
  2. Om köparen säljer varorna vidare till sina egna kunder i någon form, antingen i det skick som de köpts i från Beauty Fort Europe BV eller bildar en beståndsdel av en större vara, och något belopp av köpeskillingen till Beauty Fort Europe BV fortfarande är utestående, det vill säga att produkten inte ännu är fullständigt betalad, måste köparen redovisa intäkterna från eventuell försäljning till Beauty Fort Europe BV. Köparen är då skyldig att hålla vinsten för från denna försäljning åt Beauty Fort Europe BV tills betalning har mottagits i sin helhet av Beauty Fort Europe BV.
  3. När likviddagen har passerats och belopp inte har betalats har Beauty Fort Europe BV rätt att gå in i beställarens lokaler och återta varor som då förblir Beauty Fort Europe BVs egendom.
 13. Leverans
  1. När likviddagen har passerats, om några summor utestår har skönhets Fort Limited rätt att gå in i beställarens lokaler och ta bort eventuella varor som förblir egendom Beauty Fort Europe BV.
  2. Om Beauty Fort Europe BV inte får något meddelande från dig inom en arbetsdag efter leveransen av varorna gällande eventuella problem med varorna, anses du ha mottagit varorna i fullgott skick och utan problem.
 14. Returpolicy
  Beauty Fort Europe BV siktar alltid på att tillhandahålla högkvalitativa varor utan fel och skador. Ibland kan det dock hända att varor måste återlämnas. För returer av produkter gäller följande villkor:
  1. Om köparen mottar varor som inte stämmer överens med vad som beställts, varor med fel eller varor som har skadats under transporten, bör köparen kontakta oss inom en arbetsdag för att ordna returen. Om skadan är uppenbar vid leverans bör köparen underteckna följesedeln om att varorna har skadats. Beauty Fort Europe BV ansvarar för att betala fraktkostnader.
  2. Om köparen önskar returnera varor till Beauty Fort Europe BV för någon av ovanstående skäl, ska denne kontakta oss med hjälp av uppgifterna på [swe contact-us URL] och vidta lämpliga åtgärder. Vid mottagandet av de returnerade varorna återbetalas produktkostnaderna via kredit till betalkonto på Beaty Fort Limiteds hemsida.
  3. Beauty Fort Europe BV förbehåller sig rätten att utöva diskretion avseende eventuella returer under dessa villkor. Faktorer som kan beaktas inom ramen för denna bedömning inkluderar, men är inte begränsade till:
   1. Användning och nyttjande av varorna
   2. Alla egenskaper hos varorna som kan få dem att försämras eller bli för gamla snabbt ;
   3. Alla rabatter som kan ha utgjort en del av köpeskillingen för varor med bristande kvalitet om kunden meddelats om detta vid köptillfället.
   Sådana restriktioner gäller endast inom lagens ramar.
 15. Sekretess
  1. All personlig och affärsrelaterad information som lagras av Beauty Fort Europe BV om dig och ditt företag kommer att lagras säkert och behandlas konfidentiellt. Information kommer inte att delas med någon tredje part såvida du inte har gett ditt uttryckliga tillstånd till detta eller om det är nödvändigt för att de skall kunna uppfylla dina beställningar (t.ex. delge din leveransadress och dina kontaktuppgifter till kuriren).
  2. Beauty Fort Europe BVs webbplats kan placera cookie-filer på datorn i syfte att upprätthålla webbplatsens funktionalitet och övervaka användningen av webbplatsen.
  3. Beauty Fort Europe BV kan komma att kontakta dig gällande erbjudanden och nyheter, du kan när som helst tacka nej till att få sådana utskick.
 16. Friskrivningsklausuler (Disclaimers)
  1. Beauty Fort Europe BV lämnar inga garantier eller utfästelser om att webbplatsen kommer att uppfylla dina krav, att det kommer att vara av tillfredsställande kvalitet, att det kommer att passa för ett visst ändamål, att det inte kommer att inkräkta på en tredje parts rättigheter, att den är kompatibel med alla system, att den kommer att vara säker och att all information kommer att vara korrekt. Vi garanterar inga specifika resultat från användning av våra tjänster.
  2. Ingen del av denna webbplats är avsedd att utgöra rådgivning och innehållet på denna webbplats ska inte åberopas när du gör några beslut eller vidtar några åtgärder av något slag.
  3. Ingen del av denna webbplats är avsedd att utgöra ett kontrakterbjudande som kan accepteras.
  4. Även om Beauty Fort Europe BV givetvis ämnar att hålla webbplatsen säker och fri från fel, virus och annan skadlig kod, uppmanas alla Användare att ta ansvar för sin egen säkerhet, sina personuppgifter och sina datorer.
 17. Ändringar På Tjänsten Och Dessa Villkor
  Beauty Fort Europe BV förbehåller sig rätten att ändra webbplatsen, dess innehåll eller dessa regler och villkor när som helst. Användare och Köpare kommer att vara bundna till eventuella förändringar i de allmänna villkoren från första gången webbplatsen används av dem efter ändringarna. Om Beauty Fort Europe BV är skyldig att göra några ändringar i villkoren rörande försäljning av varor enligt lag, kommer dessa förändringar automatiskt att gälla för alla pågående beställningar samt framtida beställningar.
 18. Hemsidans tillgänlighet
  1. Tjänsten tillhandahålls "som den är" och på ett "mån av tillgång". Vi ger inga garantier för att tjänsten ska vara fri från defekter och / eller fel. I den utsträckning det är tillåtet enligt lagen ger vi inga garantier (uttryckliga eller underförstådda) för lämplighet för ett visst ändamål, korrekt information, kompatibilitet och tillfredsställande kvalitet.
  2. Beauty Fort Europe BV tar inget ansvar för eventuella avbrott eller otillgänglighet av webbplatsen som härrör från externa orsaker, inklusive, men inte begränsat till, ISP-fel, värdfel på utrustningen, kommunikationsnätsproblem, strömavbrott, naturhändelser, krig eller juridiska begränsningar och censur.
 19. Begränsning Av Ansvar
  1. I den utsträckning som lagen tillåter, Beauty Fort Europe BV tar inget ansvar för någon direkt eller indirekt förlust eller skada, överskådlig eller på annat sätt, inklusive eventuella indirekta, följd, särskilda eller skadestånd till följd av användning av webbplatsen eller någon information som finns däri . Användare bör vara medvetna om att de använder webbplatsen och dess innehåll på egen risk.
  2. Ingenting i dessa regler och villkor exkluderar eller begränsar Beauty Fort Europe BVs ansvar för dödsfall eller personskador till följd av försummelse eller bedrägeri orsakat av Beauty Fort Europe BV.
  3. Ingenting i dessa villkor utesluter eller begränsar Beauty Fort Europe BVs ansvar för någon direkt eller indirekt förlust eller skada till följd av felaktig leverans av varor eller av tillit på ogiltig information som finns på webbplatsen.
  4. Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att dessa villkor överenstämmelser med relevanta bestämmelser i Unfair Contract Terms Act 1977, i händelse av att något av dessa villkor befinns vara olagligt, ogiltigt eller på annat sätt ogenomförbart, ska villkoret anses vara avskilt från dessa villkor och skall inte påverka giltigheten och verkställigheten hos de återstående villkoren. Detta gäller endast inom den jurisdiktion där villkoret funnits ogiltigt.
 20. Ingen Avsägelse
  I händelse av att någon part i dessa villkor inte utövar sina rättigheter eller åtgärder häri, ska detta inte tolkas som ett avstående från den relevanta rättigheten.
 21. Tidigare Villkor och Bestämmelser
  I händelse av konflikt mellan dessa villkor och alla tidigare versioner av dessa, ska bestämmelserna i den aktuella versionen gälla såvida inte annat uttryckligen anges.
 22. Tredjepartsrättigheter
  Ingenting i dessa villkor gäller en tredje part såvida detta inte har specifierats. Avtalet som skapats av dessa villkor gäller mellan dig och Beauty Fort Europe BV.
 23. Notiser och Kommunikation
  Alla meddelanden / kommunikation skall skickas till oss antingen per post till våra lokaler (se adress ovan) eller via e-post till info@beautyfort.nl. Ett sådant meddelande anses mottaget 3 dagar efter att det har sänts som 1:a-klassbrev. För e-post gäller samma dag om det skickades på en arbetsdag och på nästa arbetsdag om e-posten skickas över helg eller på en röd dag.
 24. Lagar och Jurisdiktion
  Dessa villkor och relationen mellan dig och Beauty Fort Europe BV skall regleras av och tolkas i enlighet med lagen i England och Wales där vi är baserade och Beauty Fort Europe BV och du samtycker till att underkasta sig den exklusiva jurisdiktionen hos domstolarna i England och Wales.
 25. Försäljningslicens
  Vi visar alla produkter vi har i lager på vår sida men det är möjligt att vissa produkter vi säljer inte kan säljas i landet du är baserad i beroende på vilka licenser och förordningar som gäller. Det är därför viktigt att se till att du som återförsäljare har licens att sälja de märken du köpt på Beauty Fort Europe BV. och det är du som kund som ansvarar för dessa tillstånd, och Beauty Fort Europe BV kan inte hållas ansvarig för eventuella kostnader i samband med detta.

Lösenord Krävs

Du måste ange ditt lösenord för att fortsätta.


Glömt ditt lösenord?
AVBOKA