Algemene Voorkwaarden

Achtergrond:

Deze overeenkomst is van toepassing op u, de gebruiker of klant, en Beauty Fort Europe BV de eigenaar van deze website. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden. Als u niet akkoord wenst te gaan met onze Algemene Voorwaarden moet u deze website onmiddellijk verlaten.

Geen onderdeel op deze website is bedoelt om een contract aan te gaan of een aanbod te accepteren. Zodra de koper een bestelling plaatst bieden zij ons een aanbod aan. De verzending van de e-mail waarin er aangegeven wordt dat de bestelling voltooid en verzonden is wordt dit gezien als het accepteren van dat aanbod en gaan zij een contract aan.

 1. Definities
  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  "Account"de verzameling van persoonlijke informatie, betalingsinformatie en referenties gebruikt door gebruikers om toegang te krijgen tot betaalde inhoud en/of enig communicatie systeem op de website;
  "Koerier"enige derde partij die verantwoordelijk is voor het transporteren van gekochte goederen vanuit onze bedrijfsruimte(s) naar klanten;
  "Inhoud"enige tekst, grafieken, afbeeldingen, audio, video, software, gegevenscompilaties en andere vormen van informatie die in zijn geheel of waarvan een deel onderdeel is van deze website en die op een computer opgeslagen kunnen worden;
  "Goederen"enige producten die Beauty Fort Europe BV adverteert en/of beschikbaar maakt via deze website;
  "Beauty Fort Europe BV"Beauty Fort Europe BV Herengracht 449 A, 1017BR Amsterdam, Netherlands;
  "Dienst"verzamelnaam voor online faciliteiten, gereedschap, diensten of informatie die Beauty Fort Europe BV beschikbaar maakt via de website, beide nu of in de toekomst;
  "Betalingsgegevens"gegevens vereist voor het kopen van goederen via deze website. Dit is inclusief, maar niet beperkt tot credit/debit-card nummers, rekeningnummers en sorteernummer;
  "Koper"persoon of bedrijf dat goederen inkoopt van Beauty Fort Europe BV via deze website;
  "Aankoopinformatie"verzamelnaam voor bestellingen, facturen, vrachtbrieven, bonnen of gelijkwaardig. Dit kan op papier zijn of in elektronische vorm;
  "Bedrijfsruimten"de locatie(s) van ons bedrijf, gevestigd op nummer 22 aan de Guinness Road Trading Estate in Trafford Park, Manchester, met postcode M17 1SB in het Verenigd Koninkrijk;
  "Systeem"de online communicatie infrastructuur die Beauty Fort Europe BV beschikbaar maakt via de website, nu of in de toekomst. Dit is inclusief, maar niet beperkt tot webgebaseerde e-mail, fora, live gespreksfaciliteiten en e-mail koppelingen;
  "Gebruiker" / "Gebruikers"enige derde partij die toegang heeft tot de website, geen werknemer van Beauty Fort Europe BV is en handelt in de uitoefening van hun dienstverband; en
  "Website"de website waarvan u nu gebruik maakt (https://www.beautyfort.nl) en enige sub-domijnen van deze site.
 2. Zakelijke klanten
  Deze Algemene Voorwaarden gelden enkel voor zakelijke klanten.
 3. Internationale klanten
  In het geval dat goederen worden bestelt vanuit het buitenland (vanuit het opzicht van Beauty Fort Europe BV), kan het zo zijn dat op het moment van levering er invoerkosten en belasting opgevraagd kan worden. Beauty Fort Europe BV is niet verantwoordelijk voor deze kosten en hoeven deze niet op zich te nemen. Deze kosten zullen niet vooraf door ons berekent worden en wij zullen hier geen schattingen voor maken. Als een koper internationaal inkoopt is ons advies dat zij contact opnemen met hun lokale autoriteiten voor vedere informatie betreft de kosten en procedures met betrekking tot hun bestelling(en). De koper van de goederen wordt de geregistreerde importeur en neemt de verantwoordelijkheid op zich om er voor te zorgen dat de aankoop de wetten en de regels van het desbetreffende land volledig naleven. Houd er rekening mee dat de goederen tijdens het vervoer geïnspecteerd kunnen worden voor douane doeleinden. Beauty Fort Europe BV geeft geen garantie dat de verpakking van de goederen vrij van enige tekenen van manipulatie blijven.
 4. Intellectueel eigendom
  1. Alle inhoud van deze website, tenzij geüpload door gebruikers, zijn eigendom van Beauty Fort Europe BV, aangesloten bedrijven of andere relevante derden. Dit is inclusief, maar niet beperkt tot tekst, grafieken, logo's, iconen, afbeeldingen, geluidsclips, videoclips, gegevenscompilaties, pagina layout, onderligende codering en software. Door gebruik te blijven maken van deze website erkent u dat dit materiaal is beschermt door onder andere de intuellectueel eigendom wetten vanuit het Verenigd Koninkrijk.
  2. Onderworpen aan artikel 4.3 zult u het materiaal op deze website niet reproduceren, kopieren, vrijgeven, opslaan en op enig andere manier hergebruiken tenzij anderszins op de website wordt aangegeven of u uitdrukkelijke geschreven toestemming heeft gekregen om dit te mogen van Beauty Fort Europe BV.
  3. Productafbeeldingen worden mogelijk beschikbaar gesteld aan u door Beauty Fort Europe BV na hun goedkeuring, of u kan de mogelijkheid worden gegeven om productafbeeldingen te kopen. Deze afbeeldingen kunnen dan gebruikt worden, maar zijn onderworpen aan de onderstaande voorwaarden:
   1. Beauty Fort Europe BV en aangesloten bedrijven blijven de exclusieve en enige eigenaar van alle Intellectuele Eigendomsrechten op deze afbeeldingen.
   2. De afbeeldingen waar u nadrukkelijk toestemming voor heeft gekregen om te gebruiken, mogen enkel worden gebruikt binnen uw bedrijf en op promotie materiaal voor uw bedrijf. Bijv. Op uw website of op geprinte documenten die bedoelt zijn om uw bedrijf te promoten. U mag deze afbeeldingen niet verspreiden of aan derde partijen doorgeven met het doel om deze voor hun eigen doeleinden te gebruiken. Als u er niet zeker van bent of een bepaald doeleind is toegestaan zult u contact op moeten nemen met Beauty Fort Europe BV.
   3. Beauty Fort Europe BV behoudt zich het recht voor om elke verleende toestemming voor het gebruik van deze afbeeldingen te herroepen.
   4. U heeft geen toestemming om enige afbeeldingen te gebruiken, buiten de afbeeldingen waar u nadrukkelijk toegang tot heeft gekregen, hier vallen thumbnails ook onder.
   5. U mag niet naar de afbeeldingen "hotlinken", dit betekent dat u niet direct mag linken naar de producten op onze website via uw website. Als u toegang tot een afbeelding bent verleent moet u die kopiëren voor gebruik op uw eigen website.
 5. Dropshipping service
  Indien u gebruikt maakt van Beauty Fort Europe BVs dropshipping service bent u gebonden aan de voorwaarden die op deze dienst van toepassing zijn. Deze voorwaarden kunt u vinden op de Dropshipping service pagina op onze website wanneer u bent ingelogd.
 6. Koppelingen naar andere websites
  Deze website bevat mogelijk koppelingen naar andere websites. Tenzij dit duidelijk aangegeven wordt zijn deze sites niet onder toezicht van Beauty Fort Europe BV of aangesloten websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud voor zulke websites en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enig verlies of gevolgschade. De aanwezigheid van een koppeling houdt geen goedkeuring ervan namens Beauty Fort Europe BV in.
 7. Gebruik van communicatie systemen
  1. Wanneer u gebruikt maakt van het aanvraagformulier of enig ander systeem op deze website zult u zich houden aan de onderstaande regels:
   1. obsceen of vulgair taalgebruik zal niet worden gebruikt;
   2. Inhoud die onrechtmatig of anderzins aanstootgevend is zal niet ingediend worden. Dit is inclusief, maar niet beperkt tot, inhoud die beledigend, bedreigend, intimiderend, lasterlijk, leeftijdsdiscriminatie, seksistisch of racistisch is;
   3. Inhoud die bedoelt is om aan te zetten of aanleiding te geven tot geweld zal niet ingediend worden;
   4. de manieren waarop gebruikers zichzelf identificeren mogen deze algemene voorwaarden en toepasbare wetten niet overtreden;
   5. gebruikers mogen zicht niet voordoen als andere personen, voornamelijk werknemers en representatieve van Beauty Fort Europe BV of aangesloten bedrijven; en
   6. ons systeem mag niet gebruikt worden voor ongeautoriseerde massacommunicatie zoals "spam" en "ongewenste mail".
  2. U erkent dat Beauty Fort Europe BV het recht behoudt om alle communicaties die via ons systeem worden gemaakt te controleren.
  3. U erkent dat Beauty Fort Europe BV mogelijkheid kopieën van alle communicaties die van ons systeem worden gemaakt opslaat.
  4. U erkent dat enige informatie verzonden via ons systeem door ons op elke manier aangepast kan worden en dat u afstand doet van uw morele recht als auteur van de desbetreffende informatie. Enige voorwaarden die wenst toe te passen op de desbetreffende informatie moet vooraf aan ons doorgegeven worden en wij behouden het recht om zulke voorwaarden en geassocieerde informatie te weigeren.
 8. Accounts
  1. Om bestellingen te plaatsen en goederen in te kopen via onze website en om de aanvraag faciliteiten te gebruiken zijn gebruikers verplicht om een account aan te maken met bepaalde persoonsgegevens en betalingsgegevens. Deze kunnen verschillen per gebruiker in verband met de manier van het gebruik van onze website. Het kan zo zijn dat wij geen betalingsinformatie nodig hebben totdat een aankoop wordt gedaan. Door deze website te blijven gebruiken verklaart en garandeert u dat:
   1. alle ingevoerde informatie accuraat en waarheidlievend is;
   2. als een bestelling plaatst namens uw werkgevers heeft u het recht van hun gekregen om de betalingsgegevens op te geven waar dit nodig is; en
   3. u zult deze informatie accuraat houden.
   Het creëren van uw account is verdere bevestiging van uw vertegenwoordiging en garantie.
  2. Het is aanbevolen om uw accountgegevens niet vrij te geven, voornamelijk uw gebruikersnaam en wachtwoord. Beauty Fort Europe BV aanvaard geen verantwoordelijkheid voor verlies of gevolgschade dat zich voor heeft gedaan nadat u uw accountgegevens heeft gedeeld. Als u een openbare of een computer met meerdere gebruikers gebruikt wordt het aangeraden om uw accountgegevens niet op te slaan in uw internet browser.
  3. Als u enige reden hebt om te geloven dat uw gegevens zijn verkregen door andere zonder uw toestemming moet u direct contact opnemen met Beauty Fort Europe BV om uw account op te schorten en enige ongeautoriseerde bestellingen die nog niet zijn voltooid te annuleren. Wees er van op de hoogte dat betalingen enkel geannuleerd kunnen worden als de bestelling nog niet verzonden is. In het geval dat een ongeautoriseerde aankoop is verzonden voordat wij hiervan op de hoogte zijn gesteld aanvaard Beauty Fort Europe BV geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid en zult u contact moeten opnemen met de koerier, weergegeven in de details in de aankoop informatie.
 9. Beëindiging en annulering
  1. Zowel Beauty Fort Europe BV als de gebruiker mogen een account opzeggen. Als Beauty Fort Europe BV uw account beëindigt wordt u hiervan op de hoogte gesteld via een e-mail waarin wordt uitgelegd waarom uw account is opgezegd. Niettegenstaande het voorafgaande, behouden wij het recht om uw account te beëindigen zonder enige redenen op te geven.
  2. Als Beauty Fort Europe BV uw account beëindigt zullen enige doorgekomen of enige bestellingen in afwachting worden geannuleerd en worden niet verzonden.
  3. Beauty Fort Europe BV behoudt het recht om bestellingen te annuleren zonder redenen op te geven, voor welke reden dan ook voor het verwerken van de betaling en de verzending.
  4. Als bestellingen worden geannuleerd voordat ze verzonden zijn, voor welke reden dan ook, zullen de kopers enig geld betaald voor deze aankopen terug krijgen, verminderd met gemaakte transactiekosten en/of herbevoorradingskosten.
  5. Als een gebruiker hun account beëindigt zullen enige bestellingen die nog niet verzonden worden geannuleerd en enige geld in relatie met deze bestellingen zal worden terug gestort en dit zal worden gedaan worden via de betaalmethode waarmee de goederen waren gekocht, verminderd met gemaakte transactiekosten en/of herbevoorradingskosten.
 10. Betalingen
  1. Enige en alle facturen moeten betaald zijn voor de vervaldatum die op de factuur wordt aangegeven, behalve als er alternatieve regelingen zijn getroffen tussen de koper en Beauty Fort Europe BV.
  2. Rente zal dagelijks verrekent worden met een commerciële rente van 8% boven de basis rente van de Bank of England op dat moment.
 11. Goederen, prijs en beschikbaarheid
  1. Hoewel er veel moeite voor wordt gedaan om er voor te zorgen dat alle grafische representaties en beschrijvingen van de goederen verkrijgbaar bij Beauty Fort Europe BV overeenkomen met de daadwerkelijke goederen, aanvaard Beauty Fort Europe BV geen verantwoordelijkheid voor enige variaties van deze beschrijvingen. Dit houdt niet in onze aansprakelijkheid voor fouten veroorzaakt door nalatigheid vanuit onze klant en duidt alleen op de variaties van de correcte goederen, niet op geheel verschillende goederen.
  2. Beauty Fort Europe BV vertegenwoordigt of garandeert niet dat zulke goederen beschikbaar zullen zijn. Voorraad indicaties worden weergegeven op de website.
  3. Alle prijsinformatie is correct op het moment dat het online gaat. Beauty Fort Europe BV behoudt het recht om prijzen aan te passen en enige speciale aanbiedingen te wijzigen en te verwijderen van tijd tot tijd en wanneer noodzakelijk.
  4. Indien de prijzen veranderen tussen de periode dat de bestelling voor de goederen is geplaatst, het verwerken van deze bestelling door Beauty Fort Europe BV en het verwerken van de betaling zal er contact met u worden opgenomen voordat de bestelling volledig wordt verwerkt met informatie betreft de nieuwe prijs;
  5. Alle prijzen weergegeven op deze website zijn zonder BTW. Beauty Fort Europe BVs BTW-nummer is NL862179397B01.
 12. Onroerend goed, rekening en risico van de winst
  1. De titel in goederen zal pas overgedragen worden aan de koper zodra de volledige inkoopprijs voor deze goederen is ontvangen door Beauty Fort Europe BV. De titel blijft van Beauty Fort Europe BV totdat de betaling compleet is.
  2. Indien de koper de goederen op enige manier aan zijn klanten verkoopt, zowel gekocht van Beauty Fort Europe BV of een onderdeel van een groter product, en er zijn nog enige openstaande bedragen dan moet de koper de winst aangeven aan Beauty Fort Europe BV en apart zetten op deze inkomsten totdat de volledige betaling is ontvangen door Beauty Fort Europe BV.
  3. Zodra de betalingsdatum voorbij is en er nog enige openstaande bedragen zijn heeft Beauty Fort Europe BV het recht om het eigendom van de koper te betreden en enige goederen die nog eigendom zijn van Beauty Fort Europe BV te verwijderen.
 13. Levering
  1. Beauty Fort Europe BV zal u via een e-mail ervan op de hoogte stellen dat uw goederen zijn verzonden.
  2. Als Beauty Fort Europe BV geen communicatie van u ontvangt binnen 1 werkdag na ontvangst van de goederen met betrekking tot enige schade aan de goederen wordt er geacht dat alle goederen in werkende staat met geen verdere complicaties zijn ontvangen.
 14. Retourbeleid
  Beauty Fort Europe BV streeft ernaar om altijd goederen van hoge kwaliteit die vrij zijn van enige fouten en schade te voorzien. Het kan zo zijn dat op gelegenheid goederen terug gestuurd moeten worden. Retourneringen zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.
  1. Als de koper goederen ontvangt die niet overeenkomen met de producten die bestelt zijn, die beschadigd zijn tijdens de verzending of die incompleet/defect zijn moet de koper contact met ons opnemen binnen 1 werkdag om ze te retourneren. Waar de schade zichtbaar is bij levering moet de koper een handtekening zetten op het afleverbewijs om aan te geven dat de goederen zijn beschadigd. Beauty Fort Europe BV is verantwoordelijk voor de kosten van de verzending.
  2. Gelieve contact met ons op te nemen indien de koper de goederen wenst te retourneren om bovenstaande redenen. Onze contactgegevens kunt u hier vinden: https://www.beautyfort.nl/contact-us – dit geeft ons de kans om de juiste maatregelen te nemen. Zodra de geretourneerde goederen ontvangen zijn wordt de prijs van de goederen, zoals betaald, teruggestort als een tegoed op uw Beauty Fort Europe BV trade account.
  3. Beauty Fort Europe BV behoudt het recht om discretie in aanzicht te houden betreft deze retourneringen onder deze algemene voorwaarden. Factoren waarmee rekening gehouden kan worden om deze discretie in aanzicht te houden is inclusief, maar niet beperkt tot:
   1. Enig gebruik of plezier die u mogelijk al van de producten heeft gehad;
   2. Enige karakteristieken van de goederen die ervoor zorgen dat ze snel verslechteren of verlopen;
   3. Enige kortingen die onderdeel van de koopprijs zijn geweest die wezen op enige gebrek aan kwaliteit, als dit al aan de koper bekent was gemaakt op het moment van kopen.
   Dergelijke discreties zullen enkel binnen de grenzen van de wet worden uitgeoefend.
 15. Privacybeleid
  1. Alle persoonlijke en zakelijke informatie opgeslagen door Beauty Fort Europe BV betreft u en uw bedrijf zullen veilig opgeslagen worden en behandeld worden met strikt vertrouwen behandeld. Uw informatie zal niet gedeeld worden met enige derde partijen tenzij u uw nadrukkelijke toestemming heeft gegeven of als het nodig is om uw bestellingen te voldoen (bijv. Uw adres- en contact-gegevens doorgeven aan onze koerier).
  2. De Beauty Fort Europe BV website (www.beautyfort.nl) kan mogelijk cookie-bestanden op uw computer plaatsen met als doeleind de functionaliteit van de website te verbeteren en het gebruik te overzien.
  3. Beauty Fort Europe BV kan contact met u opnemen van tijd tot tijd met marketing informatie, u kunt op elk moment aangeven dat u liever niet heeft dat hiervoor contact met uw opgenomen wordt.
 16. Gebruiksvoorwaarden (disclaimer)
  1. Beauty Fort Europe BV geeft geen garantie of voorstelling dat de website aan uw eisen zal voldoen, dat het van bevredigende kwaliteit zal zijn, dat het geschikt voor een bepaald doeleind zal zijn, dat het de rechten van derde partijen niet zal schenden, dat het compatibel zal zijn alle systemen, dat het veilig is en dat alle informatie weergegeven accuraat is. Wij geven geen garanties dat specifieke resultaten zullen komen van onze diensten.
  2. Geen onderdeel van deze website is bedoelt om een vervanging van advies te zijn en de inhoud van deze website moet niet gebruikt worden om enige besluiten te maken of acties te ondernemen.
  3. Geen onderdeel van deze website is bedoelt om een contractueel aanbied te vervangen en te accepteren.
  4. Beauty Fort Europe BV onderneemt redelijke inspanningen om er voor te zorgen dat de Website veilig, vrij van fouten, virussen en andere malware is. Toch adviseren zij alle gebruikers om verantwoordelijkheid voor hun eigen veiligheid, dat van hun persoonlijke gegevens en hun computers te nemen.
 17. Veranderingen aan de dienst en deze algemene voorwaarden
  Beauty Fort Europe BV behoudt het recht om de website, de inhoud en de algemene voorwaarden op elk gewenst moment te veranderen. Gebruikers en kopers zullen gebonden zijn aan deze algemene voorwaarden zodra zij de website voor het eerst na de veranderingen in gang zijn gegaan bezoeken. Indien Beauty Fort Europe BV door de wet verplicht is om veranderingen te maken aan de Algemene Voorwaarden met betrekking tot de verkoop van goederen zullen deze algemene voorwaarden direct ingaan op enige bestellingen die momenteel verwerkt worden, nog in afwachting zijn en die in de toekomst door de koper worden geplaatst.
 18. Beschikbaarheid van de website
  1. Deze dienst op deze website worden aangeboden op een "als het is" en "als beschikbaar". Wij geven geen garantie dat de diensten vrij van fouten en.of defecten zijn. Tot wat maximaal toegelaten is door de wet bieden wij geen garanties van (expliciet of impliciet) geschiktheid voor een bepaald doel, betrouwbaarheid/volledigheid van informatie, compatibiliteit en van bevredigende kwaliteit zijn.
  2. Beauty Fort Europe BV accepteert geen verantwoordelijkheid voor enige storingen of het niet beschikbaar zijn van de website veroorzaakt door externe oorzaken, dit is inclusief, maar niet beperkt tot, ISP-systeem storing, host-systeem storing, communicatienetwerk storing, stroomstoring, natuurlijke omstandigheden, oorlogshandelingen of wettelijke beperkingen en censuur.
 19. Aansprakelijkheid
  1. Tot wat maximaal is toegelaten door de wet, Beauty Fort Europe BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade of verlies, , te voorzien of anderszins, inclusief enige indirecte, speciale, compensatoire of gevolgschade als gevolg van het gebruik van de website of de informatie die het bevat. Gebruikers zouden ervan op de hoogte moeten zijn dat ze deze website en de inhoud hiervan gebruiken op eigen risico.
  2. Niets in deze algemene voorwaarden zal de aansprakelijkheid van Beauty Fort Europe BVs beperken of uitsluiten voor overlijden of letsel veroorzaakt door nalatigheid of fraude.
  3. Niets in deze algemene voorwaarden zal de aansprakelijkheid van Beauty Fort Europe BVs beperken of uitsluiten voor enig direct of indirect verlies of schade ontstaan door onjuiste levering van goederen of het vertrouwen op onjuiste informatie op de website.
  4. Hoewel al het mogelijke is gedaan om te waarborgen dat alle bepalingen in deze Algemene voorwaarden strikt voldoen aan de "Unfair Contract Terms Act 1977", geldt dat een bepaling die onwettig, ongeldig of anderszins onafdwingbaar is, zullen als een afzonderlijke bepaling worden beschouwd en heeft geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de resterende algemene voorwaarden. Deze voorwaarde geldt slechts binnen jurisdicties waar een bepaalde voorwaarde illegaal is.
 20. Geen verklaring
  Indien een partij bij deze Algemene voorwaarden geen gebruik maakt van een hier beschreven recht of verhaalsmogelijkheid, betekent dit niet dat deze partij afstand doet van dit recht of deze verhaalsmogelijkheid.
 21. Voorgaande algemene voorwaarden
  In geval van een strijdigheid of inconsistentie tussen deze algemene voorwaarden en enige voorgaande algemene voorwaarden, prevaleert de laatstgenoemde tenzij nadrukkelijk aangegeven.
 22. Rechten van derden
  Niets in deze algemene voorwaarden kan rechten aan enige derde partij verlenen. De overeenkomst gecreëerd door middel van deze algemene voorwaarden is tussen u en Beauty Fort Europe BV.
 23. Kennisgevingen
  Alle kennisgevingen en communicaties zullen aan ons doorgegeven worden via post naar onze bedrijfsruimten (zie adres boven) of via e-mail naar info@beautyfort.nl. Zulke kennisgevingen zullen ontvangen worden geacht na 7 dagen als ze met eerste klas post zijn verzonden. Indien het via een e-mail is gestuurd wordt het ontvangen geacht op een werkdag of de eerstvolgende werkdag indien verzonden in het weekend of op een nationale feestdag.
 24. Wet en rechtspraak
  De algemene voorwaarden en de relatie tussen u en Beauty Fort Europe BV worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig de wetten van Engeland en Wales. De deelnemende partijen (u en Beauty Fort Europe BV) onderwerpen zich aan de jurisdictie en bevoegdheid van de gerechten en rechtbanken van Engeland en Wales.
 25. Licentie en verkoop
  Hoewel wij alle beschikbare producten weergeven is het belangrijk dat u er rekening mee houdt dat i.v.m. wet- en regelgeving in uw eigen land bepaalde goederen niet verkocht worden mogen verkocht zonder licentieovereenkomst van de fabrikanten. Het is uw plicht als verkoper er voor te zorgen dat u de juiste vergunning(en) heeft om de merken die u van Beauty Fort Europe BV. heeft gekocht te verkopen, en Beauty Fort Europe BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten.

Wachtwoord Vereist

U moet uw wachtwoord invoeren om door te gaan.


Uw wachtwoord vergeten?
ANNULEREN